Soluții complete în construcții

  • Bld. Nicolae Titulescu
  • Nr. 66A. Craiova, Dolj
  • Email
  • offce@primaserv.ro
  • Orar
  • Lu-Vi: 9.00am to 7.00pm

Certificări & Autorizații

  • Home
  • Certificări & Autorizații

Atestare ANIF nr. 551/19.06.2018

Construcție-montaj și instalații montaj
prestări de servicii de îmbunătățiri funciare

Autorizație ISCIR

Instalare, montare, reparare și întreținere centrale termice.

Atestat nr. 9063 tip B

Proiectare & executare instalații electrice pentru incinte, branșamente aeriene și subterane la tensiunea nominala de 0,4kV

Atestate & autorizații ISCIR DISPR/A/2296; DISPR/G/2306

Legitimează serviciile ca fiind cele mai sigure și eficiente

Autorizație I.G.S.U A,
nr. 4121/29. 04. 2014

Instalare și întreținere a sistemelor și instalațiilor de limitare și stingere a incendiilor cu excepția celor care conțin gaze fluorurate cu efect de seră

Autorizație tip EDIB NR. 18568/10.08.2018

Destinată execuției instalațiilor de utilizare a gazelor naturale în regim de medie, redusă si joasă presiune

Autorizație TIP PDSB
nr.18567/10.08.2018

Destinată proiectării sistemelor de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, precum și a instalațiilor aferente activității de producere/stocare/biogas/biometan

Autorizație tip PDIB Nr. 20789/24.03.2022

Destinată execuției instalațiilor de utilizare a gazelor naturale în regim de medie, redusă si joasă presiune

Autorizatie tip EDSB – Nr. 20336/30.06.2021

Execuție sisteme de distribuție a gazelor naturale, a sistemelor de distribuție închise, precum și a instalatiilor aferente activității de producere/stocare/biogas/biometan

Autorizație de sudor PE-HD

Nr. 0030/17.11.2021; nr. 0080/09.03.2022; nr. 0026/17.11.2021; nr. 0078/09.03.2022; nr.0027/17.11.2021; nr.0034/17.11.2021; nr.0031/17.11.2021;

Autorizație de sudor

Nr.563430/21.12.2020; nr. 563428/21.12.2020

Autorizație ANRE

Proiectarea, execuția branșamentelor, instalațiilor și extinderilor de conducte gaze naturale și instalațiilor interioare.

Agreere CAO cu nr. 8514

Lucrări de construcții retele publice de apă și canalizare.

Autorizație Seria A nr. 4080 /2014

Instalare si întreținere a sistemelor și instalațiilor de semnalizare, alarmare în caz de incendiu.

Licența nr. 0175565/13.06.2016

Pentru transportul rutier internațional de mărfuri contra cost în numele unui terț

Atestat 13468/23.07.2018 tip C2A

Executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4kV-20kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înalta tensiune.

Autorizație AGFR nr. 1160/08.04.2021

Instalare, reparare/întreținere/service și scoaterea din funcțiune la unitățile de refrigerare ale camioanelor și remorcilor frigorifice la echipamentele staționare de refrigerare, de climatizare și pompele de căldură care conțin gaze fluorurate cu efect de seră

Autorizație seria A nr. 8992/17.05.2019

Lucrări de termoprotecție cu vopsele termospumante

Autorizație seria A nr. 4122/29.04.2014

Lucrări de Ignifugare a materialelor combustibile